มีบัญชีอยู่แล้ว?
สหรัฐอเมริกา
  • 777
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 1.6K
    สมาชิก
"ประเทศสหรัฐอเมริกา" (United States of America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ