ความคิดเห็นบนชุมชน
สหรัฐอเมริกา
  • 4.1K
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 5.5K
    สมาชิก
"ประเทศสหรัฐอเมริกา" (United States of America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ