ความคุมชีวิตคุณเอง

ชีวิตของคุณ คือความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว
และมีคนคนเดียวเท่านั้นที่จะควบคุมชีวิตของคุณได้ นั้นคือตัวคุณเอง
Credit: Mission to the Moon
ติดตามเราได้ที่👾
📲FB: @learntolearnth
📲IG: @learntolearnth
📲Twitter: @learntolearnth
📲TikTok: @learntolearnth
📲Blockdit: @learntolearn
📲Line OA: @learntolearn
#learntolearnth
#จากศูนย์สู่อิสรภาพทางการเงิน
โฆษณา