จีนเปิด “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี Blockchain ระดับชาติ” พร้อมแผนเทรนผู้เชี่ยวชาญกว่า 5 แสนคน
1
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี Blockchain ระดับชาติ (National Blockchain Technology Innovation Centre)” และมุ่งหวังสร้างผู้เชี่ยวชาญ Blockchain กว่า 5 แสนคน แม้ว่าจะแบน Cryptocurrency อยู่ในปัจจุบันก็ตาม
หลังจากเปิดตัวศูนย์วิจัยด้าน Blockchain แห่งชาติในเมืองปักกิ่งขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อน ทางศูนย์ได้เตรียมการผลักดันการสร้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Blockchain ระดับชาติกว่า 5 แสนคน โดยต้องการทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยยังมุ่งหวังที่จะสร้างโครงข่าย Blockchain ระดับชาติขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงกับ Blockchain ที่มีใช้งานอยู่ภายในประเทศจีน และช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย
การเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดในแผนของรัฐบาลจีนเพื่อที่จะเร่งภาคอุตสาหกรรมให้ปรับใช้งาน Blockchain โดยที่พยายามหาช่องทางที่จะแยกออกจากเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) อันเป็น Use Case ที่นิยมใช้งานมากที่สุดให้ได้ ซึ่งคงต้องติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและ Use Case ที่อาจจะเกิดขึ้นกันต่อไปว่าจะสามารถนำเอา Blockchain มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้มากน้อยเพียงใด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา