ในประเทศไทยถึงจะยังไม่มีชาติมหาอำนาจเข้ามาวุ่นวายมากมายแต่ถ้าเขาต้องการหาหรือใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ ข้ออ้างข้อกล่าวหาก็จะมีตามมามากมายเพื่อบีบให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาต้องการ เช่น เบาๆก็กีดกันทางการค้า
1
โฆษณา