21 พ.ค. 2023 เวลา 22:01 • สุขภาพ

ยาไขมันที่ควรให้ร่วมกับ simvastatin

เป็นปัญหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ต้องมีการเพิ่มยาไขมันเพื่อลด TG ในเลือด โดยมีการใช้ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor อยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่ยาที่นิยมใช้จะเป็นยาในกลุ่ม PPAR-alpha อย่าง gemfibrozil หรือไม่ก็เป็นยากลุ่ม fibrate คำถามคือควรให้ตัวไหนเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Myopathy หรือ Rhabdomyolysis จากการที่ยาสองกลุ่มตีกัน
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจช่องทางการขับยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor(ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า statin) ประกอบด้วย1.ผ่าน CYP450 enzyme โดยจำแนกได้ดังนี้ผ่าน CYP3A4 : simvastatin,atorvastatin, lovastatinผ่าน CYP2C9 : fluvastatin, rosuvastatin,pitavastatin2.ผ่าน Permeability glycoprotien(P-gp) หลักๆก็ simvastatin,atorvastatin,pitavastatin3.ผ่าน Organic aniontransorting polyprotien (OATP1B1) หลักๆก็ simvastatin(อีกแล้ว!!),atorvastatin,rosuvastatin,pitavastatin
ที่นี้มาพูดถึงยาในกลุ่ม PPAR-alpha อย่าง gemfibrozil บ้าง โดย gemfibrozil มีฤทธิ์ยับยั้ง OATP1B1 ทำให้ระดับของ statin เพิ่มขึ้นอย่างมาก(ราว 2-3 เท่า) เพิ่มโอกาสการเกิด Rhabdomyolysis
ในทางกลับกันแม้ว่ายากลุ่ม fibrate จะเป็น moderate CYP2C9 inhibitor แต่ไม่ได้เพิ่มระดับ statin อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการให้ยาในกลุ่ม fibrate ร่วมกับ statin จึงดูเหมือนจะปลอดภัยกว่า
แต่เดี๋ยวก่อน ในกรณีที่ผู้ป่วยมี eGFR<30 ควรเลี่ยงการให้ fibrate โดยยังสามารถให้ gemfibrozil กับ low dose statinได้ กล่าวคือ atorvastatin ไม่เกิน10 mg, pitavastatinไม่เกิน 1mg, หรือ rosuvastatin ไม่เกิน 5 mg และหากไม่มีปัญหาก็สามารถ titrate dose ขึ้นได้ โดยที่ maximum ของ atorvastatin ไม่เกิน 20 mg, pitavastatin ไม่เกิน 2 mg และ rosuvastatin ไม่เกิน 10 mg
โฆษณา