เมื่อวานมีข่าวเรื่อง พรรคก้าวไกล นัดทานอาหารและพูดคุยกับ 6 พรรคร่วมรัฐบาล ถึงการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเรื่องสำคัญก็คือ การทำ “MOU” เพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก 8 พรรคร่วม
1
คำถามคือ คำว่า MOU มันคืออะไร ?BrandCase สรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ ในโพสต์นี้
ชื่อเต็มของ MOU คือ Memorandum of Understanding ซึ่งแปลเป็นไทยง่าย ๆ ก็คือ “บันทึกความเข้าใจ” หรือ “บันทึกข้อตกลง”
9
คือเป็นการทำหนังสือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือความเข้าใจ ระหว่าง 2 ฝ่ายหรือหลาย ๆ ฝ่ายก็ได้
2
โดยตัวแทนของแต่ละฝ่าย จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่าแต่ละฝ่ายเห็นด้วยและพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน
3
ซึ่ง MOU แต่ละฉบับ ก็จะมีผลบังคับใช้ในทันที เมื่อทุกฝ่ายมีการลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
1
ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้ยินคำว่า MOU จากข่าวการร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างหน่วยง่านกับบริษัทมากกว่า
1
ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUEMOVE H
หรือในหลาย ๆ โรงเรียน ก็จะมีห้องเรียน MOUที่เป็นห้องเรียนโครงการพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนมีการไปทำข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างหลักสูตรพิเศษขึ้นมา
1
ซึ่งสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีการนำหลักการทำ MOU มาใช้ โดยเป็นการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกล กับอีก 8 พรรคร่วม
1
คือ พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาชาติ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคไทยสร้างไทย, พรรคเป็นธรรม, พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่
2
โดยทุกพรรคจะทำข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อแสดงถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน และจะแถลงต่อสาธารณชน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้
ซึ่งการทำ MOU ในลักษณะแบบนี้ ก็มีตัวอย่างประเทศอื่นที่เคยทำ เช่น เยอรมนี และมาเลเซีย
1
แต่ถ้าถามว่า MOU ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายไหม ?
1
คำตอบคือ "MOU ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย" มีสถานะเป็นแค่ บันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกข้อตกลงระหว่างแต่ละฝ่าย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เท่านั้น..
10
125 ถูกใจ
159 แชร์
14.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 125
    โฆษณา