ความคิดเห็นบนชุมชน
เลือกตั้ง
  • 426
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 113
    สมาชิก
กระบวนการวินิจฉัยสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง