20 พ.ค. 2023 เวลา 12:03 • การเมือง

ฟ้าหลังฝนหรือ ไม่ดูฟ้าฝน การเมืองไทยในขณะนี้

ในการเมืองในฤดูร้อนในตอนนี้อากาศร้อนละอุไปทั่วกลางพฤษภาคม เทียบถึงความฝัน และหากเทียบกับการเมือง ก็เทียบได้กับหลากหลายผู้คน หลากหลายความฝัน หลากหลายความเป็นได้กลายเป็นการคลี่ตัวให้เห็นดั่งก้อนเมฆที่พรั่งพูออกมาหลังบดบัง แสงอันร้อนผ่าวของแสงอาทิตย์อย่างยาวนานในฉากทัศน์การเมือง ภาพฝันที่หลายคนวาด ถึงเริ่มสามารถก่อเป็นรูปธรรมจนเมฆไม่สามารถบังแดดได้ตลอดไป
ในความร้อนแรงขาดไม่ได้กับความกระหายภาพจำของก้าวไกลได้สะท้อนออกมาเป็นการรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันผลในปัจจุบันของความร่วมแกนพัก
จาก Breaking News📝
ในคณะแกนนำ 8 พรรค รวมทั้งสิ้น 313 เสียง (bbc thai 20 พ.ค. 15.06) พันธมิตรที่มีร่วมกันก่อให้โอกาสแห่งประชาธิปไตยอันใฝ่ฝันบังเกิดดังต่อไปนี้
1. พรรคก้าวไกล (152 ที่นั่ง)
2. พรรคเพื่อไทย (141 ที่นั่ง)
3. พรรคไทยสร้างไทย (6 ที่นั่ง)
4. พรรคประชาชาติ (9 ที่นั่ง)
5. พรรคเสรีรวมไทย ( 1 ที่นั่ง )
6. พรรคเพื่อไทรวมพลัง (2 ที่นั่ง)
7. พรรคพลังสังคมใหม่ ( 1 ที่นั่ง)
8. พรรคเป็นธรรม ( 1 ที่นั่ง)
ภาพ จากฐานเศรษฐกิจ (ขวามือ ส.ว.ประภาสี สุฉันทบุตรที่ ++ เสียงก้าวไกล)
ในภาพรวมความรู้สึกของประชาได้เปลี่ยนถึงเสียงของการเปลี่ยนแปลงของ ยุคสมัย ของพรรคการเมือง หรือแม้แต่การเรียกร้องของความอธิปไตย (อำนาจสูงสุดในการปกครอง) ได้ครหาเปลี่ยนไปไม่ การออกมาร่ำร้อง การออกมาของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ได้สร้างคำถามต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หาไม่ก่อนเมฆที่บังอยู่เป็น กฎหมายรัฐมนูญในปี 2560 หรือ แม้แต่แม่บท 112 เป็นภาพสะท้อนถึงการใฝ่หาการเปลี่ยนแปลงที่จะประจักษ์ให้เห็นในเวลาต่อมา
ในประเด็นกฎหมายยกเลิกส.ว. เป็นประเด็นที่เสียงแตกมีทั้งการที่ส.ส.บางท่านท่าทีได้เริ่มเปลี่ยนไปหลังการได้พูดคุย แม้นกระจกจะยังมีรอยร้าวแต่การสมานยังคงต้องมีในแรงยึดเหนี่ยวในแต่ละ generation ด้วยคำพูด การเจราต่อรอง ของผู้คน
( the wood and stone may break their bone but the word never hurt me)
ทีมก้าวไกลได้มีการฟอร์มทีมเร่งสร้างประชามติกับคนในสังคมที่มี authority
ในเรื่องนั้นๆ ในเวลาต่อมา การก้าวหน้าของก้าวไกลการกระหาย ความมั่นใจ มีสื่อหลายสื่อได้ออกมาพูดในเรื่องของการจัดตั้งรัฐมนตรีที่เราจะกล่าวในโพสต์ต่อๆไป
เราทันเห็นสังคมที่ความพลวัติมีให้เห็นในทุกวัน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาถึงผู้คน ในวันนี้หลายคนได้เริ่มมีความหวัง เริ่มสร้างกังหัน ให้เวลาพาสังคมนี้ไปสู่ฝันอันเรืองรองที่ใฝ่หาเป็นของราษฎรสืบต่อไป...
โฆษณา