ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. และ มูลนิธิปัญญากัลป์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แบบเป็นทางการนอกสถานที่เป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ที่ได้จบการศึกษาได้วุฒิเทียบเท่าการศึกษาในระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ กสศ. ได้ทำงานร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปฏิรูปการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ติดตามรายงานจาก คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
#thereporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #โอกาสทางการศึกษา #กสศ #เสมอภาคทางการศึกษา
2 ถูกใจ
1 แชร์
1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา