24 พ.ค. 2023 เวลา 02:00 • การศึกษา

SPECIAL: รู้จักการจัดการเรียนแบบ "ศูนย์การเรียน" ในกระบวนการยุติธรรมอาญา

SPECIAL: รู้จักการจัดการเรียนแบบ "ศูนย์การเรียน" ในกระบวนการยุติธรรมอาญา
ต้นแบบ "การปฏิรูปการศึกษา" ที่ศูนย์ศึกษาและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ความร่วมมือระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เตรียมผลักดันเป็นวาระสำคัญของอุบลราชธานี คาดหวังผลสำเร็จต่อยอดเป็นวาระแห่งชาติ
ติดตามรายงานจากคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
#thereporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #กสศ #กสศ #เสมอภาคทางการศึกษา
โฆษณา