SPECIAL: รู้จักการจัดการเรียนแบบ "ศูนย์การเรียน" ในกระบวนการยุติธรรมอาญา
ต้นแบบ "การปฏิรูปการศึกษา" ที่ศูนย์ศึกษาและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ความร่วมมือระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เตรียมผลักดันเป็นวาระสำคัญของอุบลราชธานี คาดหวังผลสำเร็จต่อยอดเป็นวาระแห่งชาติ
ติดตามรายงานจากคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
#thereporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #กสศ #กสศ #เสมอภาคทางการศึกษา
2 ถูกใจ
1 แชร์
985 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา