23 พ.ค. 2023 เวลา 15:02 • ธุรกิจ

เทพนักเครือข่าย หนังสือคนเก๋า ตำราเทพที่ใช้ได้ทุกสำนักวิชาชีพ

หนังสือ Master of Networking เป็นหนังสือระเด๋าเก่า ที่ถูกโดยนักธุรกิจหลายๆสำนัก
 
โดยตัวหนังสือ แต่งขึ้นโดยอาจารย์ Ivan master ที่ให้คุณค่าในเรื่องวงในที่เกี่ยวกับศิลป์และวิทยาศาสตร์ของการสร้างเครือข่าย เน้นไปที่ความสำคัญของการเชื่อมโยงจริงสำหรับตัวบุคคลและความเป็นมืออาชีพในการเติบโต
และนี้คือบทสรุปที่ดึงดูดให้เราเข้าหาหนังสือนี้
1. Networking goes beyond transaction : ในหนังสือได้ทำการ highlights ที่ว่าการสร้างเครือข่ายนั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนามัตรหรือการได้รับโอกาสส่วนตัว มันเป็นการให้ความสำคัญและสร้างสิ่งที่ให้ความหมายอีกทั้งความสัมพันธ์นั้นพื้นฐานที่ความเชื่อใจ การได้รับแรงสนับสนุน และ แชร์คุณค่า ความจริงใจในการสานการเชื่อมต่อสามารถพาไปได้ทั้งการสำเร็จในเม็ดเงินและ การเติมเต็มในส่วนบุคคล
2. การเก็บเกี่ยวเครือข่ายที่ความหลากหลาย : ผู้เขียนให้ความสำคัญไปที่นัยสำคัญของความหลากหลายของเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ในการที่เข้าร่วมกับบุคคลที่มีพื้นฐานจากหลากหลาย อุตสาหกรรม และ มุมมองที่เปิดออกถึงความสามารถที่กำลังเรียนรู้
3. พลังในการแลกเปลี่ยนความสำคัญของกันและกัน :หนังสือได้ขีดเส้นใต้ถึงความจำเป็นของการให้และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ผลตอบแทน" ในทันที" โดยเริ่มใจกว้าง สนับสนุน และ ให้คุณค่ากับคนอื่นๆ หนึ่งสามารถสนับสนุนเป็นแรงผลักดันในภาคของความสัมพันธ์แบบ "กันและกัน" โดยในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งผู้อื่นได้ถูกแรงกระตุ้นในการช่วยเหลือคืน การสร้างเครือกลายเป็นเรื่องของประโยชน์ร่มในการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและยืนยาว
4. สร้างความเชื่อมั่นและเครดิต : เชื่อและเป็นรากฐานของความสำเร็จในความสัมพันธ์ ในหนังสือให้ความสำคัญไปที่เครดิจและชื่อเสียงในทางบวก ภายในเครือข่ายของคุณเพื่อยกระดับการมีอิทธิพลและเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ
5. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ Active listetning : การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยหนังสือเน้นที่ความสำคัญของการรับฟัง ความเห็นใจ และ การสื่อสารที่กระจ่างแจ่มชัด เสนอเกี่ยวกับแรงสนับสนุน และ สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่ลึกลงไป การสื่อสารที่ดีสามารถสื่อถึง สภาพแวดล้อมของการเข้าใจและแรงสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
6. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย : ในตัวหนังสือให้หน่าที่ของ technology และ การสร้างเครือข่ายผ่าน social media networking. ในการให้insight บนการใช้ประโยชน์บน digital platforms เพื่อขยาย Networks และ รักษาความสัมพันธ์ และการเข้าถึงระหว่างของโอกาส อย่างไรก็ตาม มันให้ความสำคัญสำหรับความต้องการเพื่อสมดุล และ การตอบโต้แบบ face to face เพื่อสนับสนุนรูปแบบความสัมพันธ์ลึกลงไป
7. หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ : ในการสร้างเครือข่ายเป็นการดำเนินต่อไปที่ว่าคือความต่อเนื่องในความสัมพันธ์และการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ในตัวหนังสือนี้คือการส่งเสริมให้ผู้อ่านเริ่มที่จะลงทุนในเวลาและรักษาพลังงานและความแข็งแกร่งที่คงอยู่ในความสัมพันธ์ต่างๆ การติดตามผลเป็นประจำ การสื่อสารโดยใจจริง และ การเป็นไปในการสนับสนุนช่วยความสัมพันธ์ต่างๆให้ยั่งยื่นและสร้างการเครือข่ายที่คงทน
โดยสรุป " Master of Networking " ได้ให้การเรียนรู้ที่ไกดฺ์ความเข้าใจสำหรับตัวบุคคลที่ได้ตามหาเพื่อเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ที่่มีความหมายที่ให้ความพยายามในรูปแบบมืออาชีพและสามารถเติมเต็มอารมณ์ของในแต่ละบุคคล มันยังคงเน้นย้ำเรื่องของความสำคัญในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องของเรื่องนามธรรมอย่าง ความถูกต้อง ความหลากหลาย ความเชื่อใจ ในการสร้างเครือข่าย ในขณะที่ยังให้กลยุทธ์ที่สามาถนำไปปฎิบัติสำหรับคนที่กำลังสร้าง และ รักษาในความสัมพันธ์ในสิ่งที่สามารถเพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อโลกให้ถึงซึ่งกันและกัน
โฆษณา