23 พ.ค. 2023 เวลา 16:24 • อสังหาริมทรัพย์

# 100 วิธีแก้เคสยื่นสินเชื่อบ้าน

สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นด้วยอะไรดีในการค้นหาเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสม ผมรวบรวมออกมาเป็นคำถาม #รวมๆได้ 100 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 รู้วิธีการวิเคราะห์เคสอย่างละเอียดทำอย่างไร
วิธีที่ 2 การสอบถามข้อมูลลูกค้า
วิธีที่ 3 วิธีวิเคราะห์วงเงินกู้
วิธีที่ 4 วิธีแยกประเภทหนี้สินตามบูโร
วิธีที่ 5 วิธีดูรายละเอียดสินเชื่อในบูโร
วิธีที่ 6 รายละเอียดสินเชื่อบัตรเครดิตที่แท้จริง
วิธีที่ 7 การคิดยอดชำระสินเชื่อบัตรเครดิต
วิธีที่ 8 รายละเอียดสินเชื่อบุคคลที่แท้จริง
วิธีที่ 9 การคิดยอดชำระสินเชื่อบุคคล
วิธีที่ 10 รายละเอียดสินเชื่อเช่าซื้อที่แท้จริง
วิธีที่ 11 การคิดยอดชำระสินเชื่อเช่าซื้อ
วิธีที่ 12 การแก้เคสเมื่อลูกค้ามีประวัติผิดชำระหนี้
วิธีที่ 13 การแก้เคสเมื่อลูกค้ามีหนี้มากเกินไป
วิธีที่ 14 เอกสารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับพนักงานประจำ ที่ธนาคารจะไม่ขอซ้ำ ส่งแล้วอนุมัติภายใน 3 วัน
วิธีที่ 15-20 วิธีวิเคราะห์เคสพนักงานประจำ
วิธีที่ 21 การแก้เคสเมื่อลูกค้ารับรายได้เป็นเงินสด
วิธีที่ 22 การแก้เคสเมื่อลูกค้าไม่นำส่งภาษี
วิธีที่ 23 การแก้เคสเมื่อลูกค้าจ่ายภาษีไม่ตรง
วิธีที่ 24 การแก้เคสเมื่อลูกค้ารับรายได้เป็นอาทิตย์
วิธีที่ 25 การแก้เคสเมื่อลูกค้ามีรายการหักในสลิปมากเกินไปจากการกู้ในบริษัทหรือนำส่งกองทุนสมทบ
วิธีที่ 26 รายได้เฉลี่ยแท้จริงหาอย่างไร
วิธีที่ 27 หารายการหักจากสลิปที่แท้จริง
วิธีที่ 28 รายได้สุทธิแท้จริงที่ธนาคารนำไปคิดให้
วิธีที่ 29 สูตรคำนวณความสามารถในการชำระหนี้
วิธีที่ 30 สูตรรวมหนี้สินรายเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์
วิธีที่ 31 สูตรคำนวณระยะเวลาผ่อน
วิธีที่ 32 สูตรหาเงินงวดผ่อน
วิธีที่ 33 สรุปแล้วรายได้แท้จริงกู้ได้เท่าไหร่
วิธีที่ 34-45 การวิเคราะห์เคสรายได้อิสระ
วิธีที่ 46 เอกสารรายได้อิสระที่สมบูรณ์ที่สุดที่ธนาคารจะไม่ขอซ้ำ ส่งแล้วอนุมัติภายใน3 วัน
วิธีที่ 47 วิธีคำนวณรายได้อิสระแบบรวดเดียวจบ
วิธีที่ 48 วิธีคิดรายได้ของอาชีพอิสระตามเกณฑ์ธนาคาร ทั้งหมด 7 ธนาคาร
วิธีที่ 49 วิธีแก้เคสเมื่อรายได้อิสระเอกสารไม่ครบ
วิธีที่ 50 วิธีแก้เคสเมื่อรายได้อิสระรับเป็นเงินสด
1
วิธีที่ 51 วิธีแก้เคสเมื่อรายได้อิสระไม่นำส่งภาษี
วิธีที่ 52 วิธีแก้เคสเมื่อรายได้อิสระส่งภาษีไม่ตรง
วิธีที่ 53-70 การวิเคราะห์เคสอาชีพค้าขายออนไลน์และออฟไลน์ (แบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน)
วิธีที่ 71 เอกสารอาชีพค้าขายออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ธนาคารจะไม่ขอซ้ำ ส่งแล้วอนุมัติภายใน 5-7 วัน
วิธีที่ 72 เอกสารอาชีพค้าขายแบบมีหน้าร้านที่สมบูรณ์ที่สุดที่ธนาคารจะไม่ขอซ้ำ ส่งแล้วอนุมัติภายใน 5-7 วัน
วิธีที่ 73 ขาดเอกสารบางอย่างสามารถปั้นได้
วิธีที่ 74 วิธีแก้เคสเมื่อลูกค้าไม่ได้จดทะเบียน
วิธีที่ 75 วิธีปั้นเอกสารอาชีพค้าขาย
วิธีที่ 76 ขั้นตอนการคิดรายได้ที่แท้จริง มาร์จิ้นในการขายสินค้า
วิธีที่ 77-80 วิธีคำนวณรายรับรายจ่าย
วิธีที่ 81-82 วิธีคำนวณสเตสเม้นท์
วิธีที่ 83 วิธีแก้เคสเมื่อลูกค้าบอกว่ามีเงินหมุนเยอะแต่ไม่ใช่รายได้
วิธีที่ 84 เงินที่อยู่ในบัญชีเยอะๆ ธนาคารนำมาคิดรายได้ไหม?
วิธีที่ 85 วิธีคำนวณเคสเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
วิธีที่ 86 วิธีคำนวณเคสเจ้าของกิจการแบบมีหุ้นส่วน
วิธีที่ 87 เอกสารอาชีพเจ้าของกิจการแบบละเอียดที่ธนาคารจะไม่ขอซ้ำ ส่งแล้วอนุมัติภายใน 5-7 วัน
วิธีที่ 88 วิธีแก้เคสเมื่อเจ้าของกิจการจ่ายภาษีไม่ครบ
วิธีที่ 89-95 การวิเคราะห์เคสอาชีพเจ้าของกิจการ
วิธีที่ 96 เครดิตบูโรสถานะคนไม่เคยค้าง
วิธีที่ 97 เครดิตบูโรคนเคยค้างในอดีตแล้วกลับมาชำระเป็นปกติ
วิธีที่ 98 เครดิตบูโรคนเคยค้างในอดีตต่อมาชำระหนี้จนหมดและปิดบัญชี
วิธีที่ 99 เครดิตบูโรคนเคยค้างชำระต่อมาเข้าโครงการพักชำระหนี้
วิธีที่ 100 เครดิตบูโรคนค้างชำระในอดีตปัจจุบันก็ยังค้างชำระอยู่
.
#ประสบการณ์ตรง #วิเคราะห์สินเชื่อ
ได้พบปัญหามากมายของการทำงานด้านอสังหาฯ คือนายหน้าส่วนมาก ดูเคสไม่เป็น พลาดตั้งแต่เอกสารและข้อมูลเชิงลึกต่างๆ
.
โฆษณา