ความคิดเห็นบนชุมชน
สินเชื่อ
  • 155
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 25
    สมาชิก
สินเชื่อส่วนบุคคล ที่เรียกง่าย ๆ ว่าการกู้เงิน เป็นการกู้เงินสดเป็นก้อน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ขอกู้ต้องการ