ถามตรงๆครับ นี่เมิงไส้เน่ารึไง พูดออกมาทียังกะมีศพมาตดใส่หน้าเราเลย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา