25 พ.ค. 2023 เวลา 01:10 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

แจก Keyword สร้างภาพด้วย AI Midjourney แนวอนิเมะ Anime

🚀สำหรับเอาไปทำภาพสวยๆไว้ใช้เองหรือสร้างเพื่อทำรายได้จาก AI !!🚀
1.Drawn by Artgerm, medium shot, anime portrait, centered, pink haired christina hendricks in a black dress,symmetrical eyes, tanned skin, large anime doe eyes, dynamic pose, smooth, perfectly shaded, detailed background art of a candy store by Makoto Shinkai, moody lighting
2. Erich von Manstein Ball Kongkaeo blonde Dilreba Dilmurat , porcelain skin, large anime doe eyes, artgerm, detailed background art of a shop by Makoto Shinkai –ar 2:3 –upbeta –s 1250 –test :
3. pretty dark hair innocent anime woman, fullbody, gorgeous character concept, gorgeous anime woman ,digital art, Novel, game character,4:3
4.Breathtaking baroque blonde girl anime pirate beauty,full head, Oval baroque frame, acanthus scroll, Painted by artgerm, Alphonse Mucha, Akihiko yoshida, sakimichan, krenz cushart, low angle shot, digital painting
5. the most cute farm,golden time, cel-shading, animation, in the style of Studio Ghibli, Akihiko Yoshida, Atelier Lulua, Shinkai Makoto, anime key visual –ar 4:5
สามารถติดตามคอนเท้นใหม่ๆของ NOVA SKILL ได้ที่
#AI #promptai #startup #AI-Technology #AI-Trends
โฆษณา