ความคิดเห็นบนชุมชน
อาชีพ
  • 473
    โพสต์
  • 10
    คำถาม
  • 251
    สมาชิก
กิจกรรมการทำงาน ที่ทำเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่คือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว