อาชีพ
  • 264
    โพสต์
  • 20
    คำถาม
  • 228
    สมาชิก
กิจกรรมการทำงาน ที่ทำเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่คือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว