อาชีพ
  • 442
    โพสต์
  • 9
    คำถาม
  • 249
    สมาชิก
กิจกรรมการทำงาน ที่ทำเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่คือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว