ความคิดเห็นบนชุมชน
อาชีพ
  • 488
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 254
    สมาชิก
กิจกรรมการทำงาน ที่ทำเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่คือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว