.
การเป็นหัวหน้าไม่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ หากบุคคลภายในองค์กรยอมรับ หรือมีการแต่งตั้งให้คุณเป็น แต่การจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเคารพและอยากทำงานด้วยนั้นไม่ใช่ใครๆก็ทำได้
เพราะมันเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ต่างๆ ในหลายด้านของคุณ เช่น การตัดสินใจ ทักษะไหวพริบในการแก้ปัญหา การจัดสรร แจกแจง เวลาที่เหมาะสมในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร การควบคุมอารมณ์ในสถานที่ทำงาน การแสดงออกทางอารมณ์และคำพูดต่อคนในทีม หากคุณมีทักษะดังกล่าวในเชิงบวก ไม่ว่าใครก็พร้อมที่จะอยากร่วมงานกับคุณ
.
เมื่อนึกถึงแนวคิดของการเป็นผู้นำ สิ่งแรกที่นึกถึงคือ ‘วุฒิภาวะความเป็นผู้นำ’ ผู้นำที่ดีควรมีวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ในที่ทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
📍 คุณสมบัติของภาวะการเป็นผู้นำ มีดังต่อไปนี้
.
1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)
ความเป็นผู้นำนั้นยัง หมายถึงการปรับตัวและความยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ต้องเจอ บางครั้งอาจจะไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่คิดเอาไว้ ไม่ว่าจะพบอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ หรือใหญ่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ และกำหนดแผนการดำเนินการใหม่ ผู้นำที่ดีจะโอบรับธรรมชาติของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีทัศนคติที่ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายและสามารถปลูกฝังและกระตุ้นให้คนรอบข้างมีความตั้งใจในการปรับตัวด้วยเหมือนกัน
.
2. ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง (Interpersonal Communication)
ผู้นำที่ดีควรมีความจริงใจกับลูกน้อง โดยความจริงใจในที่นี้ นั่นหมายถึงความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ รับฟังปัญหาอย่างกระตือรือร้น และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีความหมายกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม หัวหน้าเองควรเป็นฝ่าย ซัพพอร์ตลูกน้อง โดยไม่ทิ้งให้ลูกน้องคิดหรือตัดสินใจเอาเองในบางเรื่อง
.
3. ความถูกต้องและการตระหนักรู้ในตนเอง (Authenticity & Self-Awareness)
สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี คือการตระหนักรู้ในตนเองมากพอที่จะเข้าใจจุดแข็งและข้อบกพร่องของคุณ และสร้างสไตล์ความเป็นผู้นำที่แท้จริงซึ่งตรงกับตัวตนของคุณและวิธีการที่คุณทำ งานที่ดีที่สุด คุณต้องการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ใช่พยายามทำตัวให้เข้ากับแบบที่คนอื่นกำหนด พยายามยอมรับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณ และนั่นจะส่งผลให้คุณพัฒนารูปแบบความเป็นผู้นำที่แท้จริง
.
4. ความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ (Responsibility & Dependability)
หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นํา คือความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ นั่นหมายถึงการแสดงคุณลักษณะเหล่านี้ในเนื้องานของคุณให้สมาชิกในได้ทีมเห็น ว่าคุณมีศักยภาพในการทำงานมากเพียงใด มันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่ง ว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาคุณ ในการรับงานที่คุณสมควรได้รับ และสนับสนุนพวกเขาให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
.
5. ความอดทนและความกระตือรือร้น (Patience & Tenacity)
ผู้นำที่ดีย่อมรู้วิธีการปรับตัวและยืดยุ่นในเนื้องานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ สถานการณ์ หรือเป้าหมาย ความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกและยืนหยัดได้โดยไม่รู้สึกหดหู่ หรือล้มเหลวเป็นกุญแจเล็กๆที่สำคัญ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรและความอดทนนี้ จะเป็นกุญแจสู่ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
.
คุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนมีหรือควรพยายามที่จะแสวงหา
(ผู้นำ ใครๆ ก็เป็นได้ แต่!! ไม่ใช่ทุกคนที่จะมี “ภาวะผู้นำ”)
.
.
References
อ่านบทความอื่นๆได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ
#ภาวะผู้นำ #ผู้นำ #คุณสมบัติของภาวะการเป็นผู้นำ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา