26 พ.ค. 2023 เวลา 05:30 • ไอที & แก็ดเจ็ต

เปิดตัว Microsoft Fabric รวมศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลทุกแห่งรองรับ Multi-cloud

Microsoft Fabric ได้ประกาศเปิดตัวขึ้นภายใต้ความหวังในการทลายกำแพงของข้อมูลเดิมที่ถูกแบ่งแยกในที่ต่างๆ ทั้งเพื่อสร้างการปกครองและความมั่นคงปลอดภัยให้ข้อมูล และแนวทางที่องค์กรอยากจัดการต้นทุนด้วย Multi-cloud จึงทำให้เกิด Data Lake ใน Multi-cloud
ไอเดียของ Microsoft Fabric ก็คือแพลตฟอร์มที่ล้อมรอบอยู่ในบริการที่เป็นหัวใจสำคัญที่ชื่อ OneLake เพื่อเห็นภาพได้ง่ายก็คือการจินตนาการถึงการใช้งาน OneDrive ในองค์กรที่กลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูลใหม่สำหรับงาน Analytics ทั้งหมด การใช้งานก็ง่ายเช่นเดียวกับ OneDrive ด้วย OneLake File Explorer ตามภาพด้านล่าง
โฆษณา