ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในโครงสร้างครอบครัวโดยระบุถึงการกระทำ อารมณ์ และการรับรู้ของบุคคลขณะที่พวกเขา เกี่ยวข้องกับพลวัตของบุคคลนั้นภายในหน่วยครอบครัว บุคคลที่แสวงหาการรักษาอาจพบว่า STST มีประโยชน์ เนื่องจากนักบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนในแนวทางนี้มักช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านความเจ็บปวดในอดีตและพัฒนาความรู้สึกกลมกลืน ความเป็นหนึ่งเดียว และความสงบภายในใจได้มากขึ้น
#ซาเทียร์ #Satir #โรคซึมเศร้า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา