เพื่อนชอบพูดว่า... ?
คำถามนี้ถูกลบ
รอบนี้เมิงออกไปก่อน รอบหน้ากรูจ่ายเอง 😌
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา