26 พ.ค. 2023 เวลา 12:09

NEWSCLIP: คนพิการทำงานได้จริงหรือ?

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบตรงบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก 9 ตำแหน่ง เปิดโอกาสให้คนพิการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม อนาคตเตรียมเปิดรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งอื่นมากขึ้น เช่น ครู สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #คนพิการ #กทม #ชัชชาติ
โฆษณา