เวลาอ่าน Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม ในส่วนของ “ข้อมูลสถิติ” จะเห็นมี Sharpe ratio, Alpha, Beta แสดงไว้ ค่าเหล่านี้คืออะไร แปลว่าอะไร
Sharpe ratio
-นำผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (risk free) ซึ่งมักใช้พันธบัตรระยะยาว และปรับด้วยค่า SD ของกองทุน
- Sharpe ratio ยิ่งสูง ยิ่งดี เพราะหมายถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 1 หน่วย ก็คือมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงไหม
- ไว้เปรียบเทียบระหว่างกองทุน เช่น กองทุนรวมหุ้น A มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 1.15 กองทุนรวมหุ้น B มีค่า Sharpe Ratio 0.95 แสดงว่า กองทุน A เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ากองทุน B
Alpha (%)
- นำผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับผลตอบแทนนที่ต้องการ หรือตัวเทียบ
- ค่า Alpha ยิ่งมาก ยิ่งดี ผลตอบแทนของกองทุนทำได้ดี มากกว่า ผลตอบแทนของตลาดอยู่กี่ %
- เช่น ค่า Alpha = 2% กองทุนนั้น ให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด 2%
Sharpe Ratio จะวัดผลตอบแทน เทียบกับสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free) ส่วน Alpha จะวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง เพื่อดูว่ากองทุนนั้นสามารถำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีเทียบวัดมากน้อยแค่ไหน
Beta
- ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของของหลักทรัพย์ในพอร์ต เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- Beta ที่เกือบเท่าหรือเท่ากับ 1 ผลตอบแทนกองทุนเป็นไปตามทิศทางดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนที่เป็น passive fund กอง set 50 index
- ถ้า Beta 1.1 แสดงว่า ผลตอบแทนกองทุนอาจดีกว่าดัชนีอ้างอิง 10% ในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะแย่กว่าดัชนีอ้างอิง 10% ในช่วงตลาดปรับตัวลง
- ถ้าค่า Beta ต่ำกว่า 1 เช่น 0.85 แสดงว่า กองทุนมีผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนี 15% ช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะดีกว่า 15% ในช่วงตลาดขาลง
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #ความเสี่ยง #ความผันผวน #ผลตอบแทน #กองทุนรวม #alpha #SharpeRatio #beta #MutualFund
2 ถูกใจ
1 แชร์
248 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา