26 พ.ค. 2023 เวลา 16:52 • การเมือง

เศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ใน 100 วันแรก

ในช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างงบประมาณแผ่นดิน ปี67 ในระหว่างนั้นการกระทำร่างนโยบายต่างๆผ่านรัฐบาลที่แบ่งขั้วสำเร็จ ในเดือน กรกฎา หากไม่มีเหตุทางการเมืองที่ทำให้วันเวลา แห่งการขับเคลื่อนไปข้างของรัฐบาลในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
1
ในช่วงนี้พรรคก้าวไกล พรรคที่รวมคนที่มีความ progressive ไว้ที่ปัจจุบัน 152 ที่นั่ง เหรียญที่ไม่ถูกโยน ก็มีโอกาสออกได้เสมอ การที่เหรียญจะออกด้านใด ก็เป็นการตามเกมส์การเมือง พรรคที่ได้ที่นั่งไหนระดับนี้ ก็คงโอกาส มีพลัง และคงมีสิทธ์มีเสียงในสภาพอควร
ในการผ่านร่าง(ดังภาพบน)ในกรณีพรรคก้าวไกลมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล กรณีที่จะออกนโยบายกฎระเบียบ การนี้ใช้สส. 20 คนที่ได้แบ่งทีมกันไว้แล้วให้จัดการนั้นๆ
ที่ในขณะนี้มีการออกสื่อที่เห็นเป็นประจำของ ขุนคลังอย่าง นางสาว ศิริกัญญา ตัน สกุล ที่มีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบก้าวไกลที่มีควบคู่กันไปทั้งในเชิงปากท้องและโครงสร้าง การที่ทีมของคุณศิริกัญญา ตันสกุลจะดันกฎหมายที่อยู่ในตะกร้าของผลส้ม ยกตัวอย่างเช่น
1. เปิดตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรี รัฐดูแลระบบสายส่ง #164 (เลขนโยบาย)
2. "ค่าไฟแฟร์"ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน #165
3. "หลังคาสร้างรายได้"เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคา ซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือ" #166
4. รถเมล์ไฟฟ้าทุกคันภายใน 7ปี #174
5. เปลี่ยนปัญหาเป็นอาชีพ สร้างงาน ซ่อมประเทศ #249
6. สร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศ #250
7. เพิ่มรายได้รัฐจากโรงแยกก๊าซ#251
8. ลดความแปรปรวนของราคาน้ำมัน #252
9. อาชีพ sex worker ถูกกฎหมาย #285
10. ปลดล็อกเซ็กซ์ทอย และ หนังผู้ใหญ่ #286
โดยสรุปในหลายๆ นโยบายที่ประชาชนหวัง จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกฎหมายให้เป็นพ.ร.บ ส่วนหนึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีต้องผ่านการเจรจาทั้งกับกลุ่มทุ่นใหญ่ให้เล่าถึงการดำเนินการ และ ทลายกลุ่มทุนเทาอย่าที่นักการเมืองรุ่นใหญ่หลายๆคนพูด จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างมีแผนและหลายๆปากช่วยกันพูด
อ่านขั้นตอนการออกพ.ร.บต่อได้ที่ : https://ilaw.or.th/node/5343
อ่านนโยบายเศรษฐกิจก้าวไกล: https://election66.moveforwardparty.org/policy/collection/PolicyCategory/37
Stay tune ~~~~
โฆษณา