ทุกๆ สิ่งย่อมมี ลิมิต
1
และเมื่อมันถึงขีดจำกัด ต่อให้เราเเข็งแกร่งแค่ไหน
1
“ มั น ก็ ต้ อ ง มี มุ ม ที่ อ่ อ น แ อ ”
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา