แล้ว !
❝ ชีวิต ❞
นั้น ! “..เรียบง่าย..แสนสงบ..”
แต่..
❝ เรา ❞
นี้แหละ !
ทำให้..มัน “..สลับซับซ้อน..วุ่นวาย..”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
𝘐𝘯𝘥𝘦𝘦𝘥 !
❝ 𝙇𝙞𝙛𝙚 ❞
𝘐𝘴 “..𝙎𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚..ᵃⁿᵈ..𝙋𝙚𝙖𝙘𝙚𝙛𝙪𝙡..”
𝘉𝘶𝘵..
❝ 𝙒𝙚 ❞
𝘈𝘳𝘦 !
𝘔𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨..𝘪𝘵 “..𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙙..ᵃⁿᵈ..𝘾𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘..”
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา