ทุกนโยบายที่ผ่านมามีทั้งคนได้และคนเสียครับ
มองที่ปลายทางว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ได้ยกคุณภาพชีวิตขึ้น
ประเทศเราในภาพรวมก็จะดีขึ้นครับ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา