ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก่อน นโยบายจะบวกหรือลบยังไม่คิดไปไกล เพราะแต่ละเรื่องใหม่ๆกว่าจะผ่านเป็นกฎหมายได้ยาก ดังที่ นิกโกเลาะ มาเกียเวลลี (Niccolò Machiavelli) กล่าวไว้
There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things
ไม่มีอะไรยากไปกว่าการรับมือกับการกระทำที่เสี่ยงอันตราย ทั้งความไม่แน่นอนในความสำเร็จของการเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินการสิ่งใหม่ๆ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา