30 พ.ค. 2023 เวลา 01:00 • ปรัชญา

หนี้ยังมีเพดาน แล้วเพดานศักยภาพคืออะไร อะไรกำหนด

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
ข่าวความตกลงการขยายเพดานหนี้สหรัฐ 31.4 ล้านล้านดอลล่าร์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ มิเช่นนั้นจะลดความเชื่อมั่น สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบไปยังตลาดทุนทั่วโลก
เพดานหนี้ ว่าไปแล้วมันสะท้อนศักยภาพของประเทศว่าจะสามารถบริหารประเทศต่อไปได้อย่างไร
แล้วท่านคิดว่าศักยภาพมนุษย์คืออะไร มันมีเพดานหรือไม่ อะไรกำหนด
เมื่อพูดถึงศักยภาพ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะมีศักยภาพเพียงใด
ก็ดูจากการกระทำที่แสดงออกมาภายนอก (ศักยภาพภายนอก)
พฤติกรรมดังกล่าวนั้นจะถูกกำหนดด้วยแรงบันดาลใจ หรือแรงขับเคลื่อนภายใน (ศักยภาพภายใน)
และตัวแรงขับเคลื่อนภายในนี้เองถูกกำหนดด้วย กรอบความคิด หรือ Mindset
ดังนั้น ศักยภาพโดยรวมจึงถูกกำหนดด้วยกรอบความคิด
กรอบความคิดมีธรรมชาติเป็นภาพ
มันคือภาพเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงซึ่งเรามักเรียกทั่วๆ ไปว่า วิสัยทัศน์ หรือ Vision
ดังนั้น ศักยภาพจะแสดงออกมาได้เท่าใดก็เป็นไปตามภาพหรือจินตนาการ
แต่ภาพหรือจินตนาการของมนุษย์นั้นไร้ขอบเขต
ศักยภาพมนุษย์จึงไร้ขีดจำกัด แต่ไม่เกินกรอบเท่าที่ตนคิดได้
กรอบความคิดจึงเป็นตัวกำหนดศักยภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะไปถึงได้
ที่สำคัญจินตนาการเป็นของบุคคล
บุคคลสามารถกำหนดจินตนาการได้ด้วยตนเอง คิดได้ด้วยตนเอง
นั่นคือ มีตนเป็นเจ้าของ
นั่นหมายความว่า เจ้าตัวมีอำนาจเหนือมัน
ดังนั้น บุคคลจึงสามารถกำหนดศักยภาพตนเองได้
ถ้ากำหนด ตนก็สามารถนำตนเองได้ รับผิดชอบตนเองได้
การนำตนเองได้นี้เองคือความหมายของศักภาพที่แท้จริงของมนุษย์
ยิ่งไปกว่านั้น ในการทำงาน เราต้องมีการวางแผน
การวางแผน โดยความหมายที่แท้แล้ว มันคือการวาดภาพในอนาคต
ว่าจะเกิดเหตการณ์อะไรขึ้น มีเงื่อนไขอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
บุคคลจึงนำเอาปัจจัยเงื่อนไขดังกล่าวมากำหนดเป็นการกระทำในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการป้องกันหรือการวางแผนเพื่ออนาคต
และนี่เองคือความหมายของคำว่าการเล่นเชิงรุก
โดยสรุป
ศักยภาพเป็นไปตามกรอบความคิด หรือ Mindset
ศักยภาพไม่เกินกรอบความคิดของตนเอง
แต่กรอบความคิดคือจินตนาการอันไร้ขอบเขต ศักยภาพจึงไร้ขีดจำกัด
แต่เป็นไปได้สูงสุดเท่าที่ตนจะวาดภาพได้
กรอบความคิดเป็นของตนเอง
ตนจึงสามารถสร้างการนำตนเองเพื่อเล่นเชิงรุกได้
ทฤษฎีภาพในใจ Mental Picture Theory ศาสตร์ฐานรากศักยภาพเชิงยั่งยืน
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
Line: paae7
081-439-5500, 081-932-9177
โฆษณา