ทำความเข้าใจกับคำว่าเสียประโยชน์ ว่าเราให้อะไรกับคนอื่นบ้าง หรือเราได้รับอะไรจากคนอื่น จึงทำให้เกิดเสียประโยชน์ แล้วนโยบายที่แต่ละพรรคมี มีประโยชน์ต่อใครหรือทำให้ใครเสียประโยชน์ จงพิจารณาในทุกด้านของเหรียญ แล้วบอกกับตัวเองว่า เราให้อะไรกับใครมากกว่าหรือรับอะไรจากใครมากกว่า เช่นกัน
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา