30 พ.ค. 2023 เวลา 08:19 • หุ้น & เศรษฐกิจ

คนไทย 31% ‘เลือกรถ BEV’ เป็นรถคันถัดไป

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็ว ซึ่งผู้บริโภคในไทยมีความเห็นและความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ติดตามได้ ในบทความนี้
ดีลอยท์ ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวนกว่า 26,000 คนจาก 24 ประเทศทั่วโลก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2565 เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคยานยนต์ รวมถึงความสนใจของผู้บริโภคในการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้า การรับรู้แบรนด์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
เป้าหมายโดยรวมของการศึกษาประจำปีนี้คือการตอบคำถามสำคัญที่สามารถช่วยบริษัทจัดลำดับความสำคัญและวางตำแหน่งกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมผู้บริโภคในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่า 6,000 คน ครอบคลุมประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคคนไทยประมาณ 1,000 คน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยรายงาน Global Automotive Consumer Study ฉบับปี 2023 เจาะลึกความสนใจของผู้บริโภคในการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ยังคงเป็นทางเลือกหลักของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้บริโภคในไทยมากถึง 36% มีแนวโน้มที่จะเลือกรถยนต์ ICE เป็นรถคันถัดไป
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคไทยที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ตอบว่าจะเลือกรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) เป็นพาหนะคันต่อไปมากถึง 31% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : ผลสำรวจโดย ดีลอยท์ ประเทศไทย
สาเหตุอันดับหนึ่งที่คนไทยเลือก BEV เป็นรถคันถัดไป คือ ต้องการลดการใช้จ่ายด้านราคาเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนเหตุผลอันดับสอง คือ ประสบการณ์การขับขี่ และอันดับสาม คือ การบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า
คนไทยที่มีแนวโน้มซื้อรถ BEV จำนวน 41% คาดหวังให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ 300 - 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง และมากถึง 64% ที่ยอมรับกับการชาร์จไฟที่ 10 - 60 นาที
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะใช้ BEV เป็นรถคันต่อไปยังคงมีความกังวลเช่นกัน โดยความกังวลอันดับหนึ่ง คือ สถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามมากถึง 48% มีความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียน ตามด้วยเวลาในการชาร์จ 46% และความกังวลว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป 45%
นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวไทยมากถึง 78% ยังยินยอมจะพิจารณาการซื้อรถยนต์คันใหม่หากเครื่องยนต์สันดาปภายในสามารถใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
โฆษณา