จากประสบการณ์ที่เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนสมัยเด็กน้อยๆ
1. ให้รู้จักแพ้ คือ ความผิดหวัง รู้จักชนะ คือ ความสมหวัง
2. ให้รู้จักอภัยกัน เมื่อกระทบกระทั่งกัน
3. ฝึกความอดทน อดกลั้น
4. ขยันหมั่นเพียรเพื่อเป้าหมาย
5. สร้างมิตรภาพกับคู่แข่งเมื่อแข่งขันกีฬาเสร็จ
6. มีน้ำใจต่อกัน
7. รู้จักวางแผน เล่นเป็นทีม
8. สร้างไหวพริบ
9. ทำให้มีสติและปัญญา
10. สร้างความสามัคคี
11. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
12. สร้างวินัย
13. อื่นๆอีกมากมาย.....
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา