เมื่อครั้งเทสลาเปิดตัว Unboxed Process เป็นครั้งแรก บริษัทเผยว่ากระบวนการผลิตนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงครึ่งหนึ่ง ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงงานลงได้ 40% แต่ได้เกิดคำถามว่า กระบวนการนี้จะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ ซึ่งรอยเตอร์ได้นำเสนอบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายราย
Martin French กรรมการผู้จัดการ Berylls บริษัทให้คำปรึกษาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และ Smart Mobility สงสัยว่ากระบวนการผลิตใหม่ของเทสลาจะเข้ามาแทนที่ Lean Manufacturing แบบที่ผ่านมาได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบว่า “ความรู้สึกเมื่อเห็นการนำเสนอของเทสลา คือ รู้สึกเหมือนเห็นคู่มือ Toyota Production System ถูกโยนขึ้นฟ้า”
Jan-Philipp Büchler นักวิจัยจาก Free University of Dortmund เชื่อมั่นว่ากระบวนการผลิตใหม่นี้เป็น "การปฏิวัติ" โดยอธิบายว่า Unboxed Process เป็นมากกว่าการผลิตแบบโมดูลาร์ สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ที่มีความเร็วมากขึ้น และลดความยุ่งยากลง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตส่วนหนึ่ง เชื่อมั่นว่า Unboxed Process มีศักยภาพในการลดหรือกำจัดองค์ประกอบที่คุ้นเคยในโรงงานที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ เช่น การปั๊ม การเชื่อม และการพ่นสีตัวถังรถยนต์ที่ยังไม่เสร็จ อย่างไรก็ตาม มีความเคลือบแคลงต่อผลงานที่ผ่านมาของเทสลา ทั้ง Cybertruck ที่ประสบกับความล่าช้า และซอฟต์แวร์ Full Self Driving ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
James Womack ผู้ร่วมเขียน "The Machine That Changed the World" หนังสือปรัชญาและวิธีการผลิตแบบลีนของโตโยต้า อธิบายความแตกต่างระหว่าง Toyota Production System และ Unboxed Process ว่า โดยหลักแล้ววิธีการของเทสลา คือ “กระบวนการประกอบ" ในขณะที่โตโยต้าพัฒนา "ระบบการจัดการการผลิต" ที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ผลิตยานยนต์ประกอบและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Hide Oba ที่ปรึกษาด้านการผลิตแบบลีน ผู้มีประสบการณ์การทำงานใน Toyota Production System Support Center เสริมว่า ความเสี่ยงของ Unboxed Process คือระบบจะไม่สามารถทำงานได้หากโมดูลต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ หรือไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้ในเวลาที่กำหนด
อีกข้อกังขา คือ Unboxed Process จะรองรับการผลิตยานยนต์ที่หลากหลายบนสายการผลิตเดียวกันหรือไม่ ซึ่งนาย Oba คาดการณ์ว่าเป็นไปไม่ได้จริง เนื่องจากการแยกยานยนต์ออกเป็นส่วนของเทสลาจะยากต่อการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลงได้
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา