ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ได้ดีกว่าเงินสกุลเกิดใหม่อื่นๆในโลก
และดีกว่าเงินฟรังก์สวิสทั้งหมดในประเทศที่พัฒนาแล้ว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา