เวียนกลับมาอีกครั้งกับ #PrideMonth 🌈 เดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งชาว LGBTQIAN+ จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน รวมถึงมีการออกมาเดินพาเหรด เพื่อแสดงความภูมิใจในตัวเองและเรียกร้องผลักดันประเด็นต่าง ๆ เช่น สมรสเท่าเทียม และสิทธิของพนักงานบริการ
เอไอเอ ขอร่วมฉลองเดือน Pride Month ด้วยการพาไปรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกัน!
L = Lesbian 
(n.) เพศหญิงที่ชอบและสนใจเพศหญิงด้วยกัน
G = Gay 
(n.) เพศชายที่ชอบและสนใจเพศชายด้วยกัน
B = Bisexual 
(n.) กลุ่มที่ชอบได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
T = Transgender 
(n.) ผู้ที่เพศกำเนิดไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ
Q = Queer 
(n.) ผู้ที่ไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพศใด และต้องรักกับเพศใด
I =  Intersex 
(n.) ผู้ที่มีภาวะเพศกำกวม หรือมีโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ที่ไม่สามารถระบุเพศได้
A = Asexual 
(n.) ผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทางเพศหรือไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
N = Non-Binary 
(n.) ผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศของตัวเอง ไม่จำกัดอยู่ที่เพศชายหรือหญิง
Diversity
(n.) ความหลากหลาย
Equity
(n.) ความเสมอภาค
Inclusion
(n.) การยอมรับความแตกต่าง
1
Come Out
(v.) เปิดเผยอัตลักษณ์ตัวตนหรือรสนิยมทางเพศ
Women Empowerment
(n.) หลักการส่งเสริมขีดศักยภาพของผู้หญิง
Gender Non-Discrimination
(n.) การที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติและการเคารพด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม ไม่ถูกนำเอาเรื่องเพศมาเป็นเหตุแห่งการถูกเลือกปฏิบัติ
Gender Stereotyping
(n.) การเหมารวมทางเพศภาวะ คือการอธิบายคุณลักษณะ ลักษณะ หรือบทบาทของบุคคลโดยอิงจากเพศ เช่น การบอกว่าผู้หญิงขับรถไม่เก่ง ผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิง หรือ LGBTQIAN+ ต้องมีอารมณ์ขัน เป็นต้น
Marriage Equality
(n.) การมอบสิทธิให้กับคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ สามารถสมรสตามกฎหมายจาก “ชายและหญิง” เป็น “บุคคลทั้งสองฝ่าย” หรือการสมรสเท่าเทียมนั่นเอง
1
ที่เอไอเอ เราส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง ให้เป็นหลักพื้นฐานสำคัญขององค์กร ไม่ว่าจะมีอายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออัตลักษณ์ทางเพศอย่างไร บุคลากรในองค์กรของเราจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน
รวมไปถึงยังได้รับการส่งเสริมและให้คุณค่าโดยไม่มีเงื่อนไขจากความแตกต่าง ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นสถานที่ทำงานสำหรับทุกคน
ติดตาม Community AIA Thailand ได้ที่ https://www.blockdit.com/topics/6322a4b8ae66c7433c8d5007
4 ถูกใจ
3 แชร์
15.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา