เพราะนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังถือเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่ทำให้ขนมที่คุ้นเคย อาทิ ขนมกล้วย กล้วยปิ้งน้ำตาลมะพร้าว เต้าส่วนทรงเครื่อง เปียกปูนดอกไม้ เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ EZY SWEET สินค้าดาวเด่นที่ต้องจับตามองของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผู้ประกอบ SME ขนาดเล็กที่มียอดขายเพียงปีละไม่กี่ล้านบาท สู่ผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายสูงถึงกว่า 230 ล้านบาทในปี 2565
เพราะอะไรขนมพื้นบ้านที่ทุกคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ ถึงสามารถสร้างยอดขายได้ปีละหลายร้อยล้านบาท และอะไรคือสิ่งที่ทำให้ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง คงเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้
ก้อง-ก้องปพัฒน์ เรืองจินดาชัยกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” และผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ EZY SWEET กล่าวว่า หัวใจสำคัญของขนมไทย คือ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและรักษารสชาติให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกถ้วย
นับตั้งแต่วันแรกที่ออกจากไลน์ผลิตจนครบกำหนด Shelf Life สิ่งที่จะช่วยรักษาคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้ได้ คือ “นวัตกรรม” เพราะนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความต่างและความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า และเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME
“เราให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมอย่างมากในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบก็ต้องใช้เครื่องตรวจรับเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อลดความเสียหายจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน
ขณะที่กระบวนการจัดเก็บก็ต้องจัดเก็บในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เราลงทุนพัฒนาเครื่องจักร เพื่อช่วยเพิ่มนวัตกรรมในขั้นตอนเหล่านี้ไปมากกว่า 40 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าสดใหม่เหมือนผลิตในวันแรก”
อีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กัน คือการดูแลและพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็น “ซอฟต์แวร์สำคัญ” ขององค์กร ทั้งในเรื่องสวัสดิการและการเพิ่มขีดความสามารถ หรือ Upskill ในเรื่องของเทคโนโลยีตลอดจนระบบงานหลังบ้านต่างๆ
หากบุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กัน ถือเป็นการช่วยการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทในอนาคต
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandage.com/article/35352
#BrandAgeOnline #ขนมไทย #แม่สุนี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา