วัฒนธรรมหนึ่งที่ ‘รีคัลท์’ สร้างมาตั้งแต่ขวบปีแรกของการเติบโตคือ การเคารพในความแตกต่างและหลากหลายของทุกคน ในทุกมิติแห่งความแง่งามของชีวิตและสังคมแวดล้อม .. และเราพร้อมสนับสนุนทุกคนให้เติบโตในแบบของตัวเอง ในทุก ๆ ช่วงเวลา ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแค่ ‘Pride Month’🏳️‍🌈
วันนี้น้องใบไม้จะพาทุกคนไปเรียนรู้ชีวิตในการ #เติบโตอย่างยั่งยืนกับรีคัลท์ บนพื้นที่แห่งตัวตนที่หลากหลาย รีคัลท์ดูแลและสนับสนุนพนักงานอย่างไรบ้าง ?
🌿 เติบโตในแบบฉบับของตัวเองที่หลากหลายรีคัลท์
รีคัลท์ เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่รวมผู้คนที่หลากหลายเอาไว้ด้วยกัน เราเป็นออฟฟิศที่เป็น Multicultural Society นอกจากออฟฟิศที่ประเทศไทยแล้ว เรายังมีออฟฟิศที่ประเทศปากีสถาน และยังมีพนักงานที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล ยูเครน และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
โดยทางฝั่งอออฟฟิศรีคัลท์ในประเทศไทย เรามีทั้งทีมงานชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานร่วมกัน ทั้งชาวสเปน ญี่ปุ่น และอิตาลี ดังนั้นเราจึงมีวันหยุดและกิจกรรมตามเทศกาลที่นานาชาติมาก
บนความแตกต่างของภูมิภาค ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา ดังนั้นรีคัลท์จึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลาย สร้างพื้นฐานให้ทุกคนมีความเข้าใจในความแตกต่าง เคารพในสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
🌿 เติบโตอย่างมั่นคงและก้าวหน้า
Career Path หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานทุกคน คือสิ่งที่รีคัลท์ให้ความสำคัญอย่างมาก ด้วยรูปแบบองค์กรที่เป็น Flat Organization ทำให้ในทุก ๆ การทำงานพนักงานจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเข้าใจมุมมองแนวคิดการทำงานของผู้บริหาร
เพราะรีคัลท์มองที่ผลลัพธ์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data Driven เราจึงก้าวข้ามเงื่อนไขในประเด็นอายุงาน วัยวุฒิ หรือเพศ พนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถโดดเด่น จึงสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด (เคยมีสถิติพนักงานที่ได้รับการโปรโมทตำแหน่งขึ้นถึง 3 ครั้งภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี)
🌿 เติบโตด้วยคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดี พร้อมส่งต่อผู้อื่น
เพราะภารกิจหลักของรีคัลท์คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์สังคมภาคการเกษตรและอาหารของไทยให้ยั่งยืน ดังนั้นคุณภาพชีวิตและจิตใจของพนักงานทุกคนจึงต้องดีด้วยเช่นกัน
รีคัลท์จึงใส่ใจพัฒนาและออกแบบสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม อาทิ ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, สิทธิการลาพักแบบ Unlimite Leave, เงินช่วยเหลือและสนับสนุนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ, การจัดกิจกรรมงานวันเกิดในกับพนักงานในแต่ละเดือน, การทำงานแบบ Work From Anywhere ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ, ไม่มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์ สแกนนิ้วเข้าออกงาน
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลและโอกาสพิเศษระหว่างปี เช่น เทศกาลสงกรานต์, วันคริสมาสต์, วันขึ้นปีใหม่, กิจกรรม Team Dinner, Appreciation Day, Ricult Outing
เพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านโลกธุรกิจอีกสักกี่ครั้ง ‘พนักงาน’ ยังคงเป็นทรัพยากรที่รีคัลท์ให้คุณค่าสูงสุด .. บนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างและหลากหลาย ที่เราทำกันเป็น ‘เรื่องปกติ’ ในทุก ๆ ช่วงเวลาของการเติบโตที่รีคัลท์
#รีคัลท์ #Ricult #เพื่อนคู่คิดเกษตรกร #ธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรที่ยั่งยืน #PeopleAndCulture #StartupLife #Pridemonth
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา