5 มิ.ย. 2023 เวลา 05:00 • สิ่งแวดล้อม

5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกยังกังวล

จากสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้ชัดในรอบปี 2564-2565 ที่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและสิ่งแวดล้อมไทยแปรปรวนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย
1
วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีคือ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” วันนี้ เอไอเอ ขอชวนทุกท่านมาลองทบทวนกันอีกทีว่า 5 ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกเรายังต้องหาทางออกมีอะไรบ้าง
📌 มลพิษทางอากาศ
ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
🌎 สิ่งที่ทำได้:
- ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ
- งดเผาขยะ
- รัฐบาลออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
📌 Climate Change
หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการสูญพันธุ์ของสัตว์
🌎 สิ่งที่ทำได้:
- ลดการทานเนื้อสัตว์ เปลี่ยนมาทานผักมากขึ้น
- ใช้ซ้ำ ซ่อมแซมและรีไซเคิล
- ฟื้นฟูการปลูกป่าธรรมชาติ
📌 ขยะทะเล
ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่มาจากกิจกรรมบนบก ก่อนจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
🌎 สิ่งที่ทำได้:
- รณรงค์เก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาด
- ใช้วัสดุรีไซเคิล ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ติดตั้งทุ่นดักขยะ
📌 ขยะอาหาร (Food Waste)
เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค จนเกิดการเน่าเสียสะสมและส่งก๊าซพิษ
🌎 สิ่งที่ทำได้:
- วางแผนซื้ออาหารในปริมาณที่ทานหมด
- ทานไม่หมด ก็เก็บไว้ทานมื้อต่อไป
- เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมัก
📌 สัตว์ป่าสูญพันธุ์
เกิดจากภัยธรรมชาติ การถูกล่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
🌎 สิ่งที่ทำได้:
- ออกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
- รณรงค์และสื่อสาร ชักชวนกันลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง
เอไอเอ เราตระหนักและให้ความสำคัญต่อการใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง🌱🥰 โดยเฉพาะการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลมาโดยตลอด โดยมีพันธกิจสำคัญสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net - Zero Commitment) ภายในปี 2593
หากเพื่อน ๆ มีไอเดียในการช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมดี ๆ 🌳 ก็มาแชร์กันได้ที่ใต้โพสต์นี้นะครับ
ขอบคุณข้อมูล มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ติดตาม Community AIA Thailand ได้ที่ https://www.blockdit.com/topics/6322a4b8ae66c7433c8d5007
โฆษณา