ญี่ปุ่นเปิดตัวบริการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถไร้คนขับ Level 4 เป็นครั้งแรกในเมืองเอเฮจิ จังหวัดฟุคุอิ ผลงานของโครงการ “RoAD to the L4” ตั้งเป้าขยายบริการครอบคลุมพื้นที่ 50 แห่งในปี 2025
วันที่ 22 พฤษภาคม 2023 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ประกาศเปิดบริการรถไร้คนขับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย พัฒนา สาธิต และปรับใช้ (RDD&D) การขับเคลื่อนอัตโนมัติสู่ Level 4 หรือโครงการ “RoAD to the L4” ในเมืองเอเฮจิ จังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป ซึ่ง METI ระบุว่า เป็นบริการรถไร้คนขับ Level 4 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 4 มีคุณสมบัติอัตโนมัติระดับสูง (High Automation) รถยนต์จะสามารถควบคุมและรับมือกับสถานการณ์บนท้องถนน รวมถึงการเข้าจอดในที่ปลอดภัยได้เอง โดยที่ผู้ขับขี่แทบจะไม่ต้องควบคุมตัวรถแล้ว แต่ตัวรถยังมีการเปิดฟังก์ชันให้ผู้ขับขี่ควบคุมตัวรถด้วยตนเองได้อยู่
“โครงการ RoAD to the L4” คือ โครงการวิจัยและพัฒนาบริการโมบิลิตี้ขั้นสูง เช่น ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 4 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยว เริ่มต้นขึ้นในปีงบประมาณ 2021
โครงการฯ ได้สาธิตความเป็นไปได้ของบริการที่ใช้เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายจราจรทางบกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2023 และดำเนินการขอการรับรองขั้นสุดท้าย จนในที่สุดได้เปิดให้บริการรถไร้คนขับ Level 4 ได้ โดยมีบริษัท Machidukuri ZEN Connect เป็นผู้รับผิดชอบให้บริการ และมีศูนย์ควบคุมคอยตรวจสอบจากทางไกล
สำหรับภารกิจของ RoAD to the L4 ไม่ได้มีเพียงการพัฒนาบริการรถไร้คนขับ Level 4 เท่านั้น แต่ยังมีการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมากทั้งด้านการคมนาคมและการขนส่งสินค้าเพื่อสร้างสังคมโมบิลิตี้ที่ยั่งยืน เช่น CASE ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีเป้าหมายว่าเทคโนโลยีและบริการที่ได้จะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดิมทีตั้งเป้าให้บริการขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่จำกัดในปี 2022 และขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ 50 แห่งในปี 2025
อ่านข่าวและบทความอื่น ๆ ได้ที่ https://www.mreport.co.th/?utm_source=bd
ติดตาม M Report ได้ที่
LINE Official : https://bit.ly/357ySYm
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา