สิ่งสำคัญที่เรียกว่า ตัวตน

1 . ตัวตนของเรา สำคัญกว่าตัวตนของธุรกิจ สร้างและรักษาให้ถูกเรื่อง
2. ไม่มีใครแข่งกับเราเพื่อเป็นตัวเราได้ เวลามีใครพยายามมาแข่ง เราจึงไม่ต้องกลัว
3. เรายิ่งกลัว ยิ่งให้ความสนใจ เราจะยิ่งเสียความเป็นตัวเอง เมื่อจิตเราไปสนใจคนอื่น มันจะดึงดูดตัวเราให้กลายเป็นคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นแปลว่าเรากำลังเสียตัวตนไปทุกขณะ
4. เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
5 โค้ช ครูสอนบุคลิกภาพ สอน Personal Image ที่ดี จะไม่พยายามเปลี่ยนคุณให้เหมือนใคร แต่จะช่วยให้คุณค้นหาตัวตนของคุณเจอและชัดเจนที่สุด
6. สิ่งที่เราสนุกตอนนี้แต่เบื่อในอนาคต สิ่งนั้นไม่ใช่เรา ไม่เข้ากับตัวตนของเรา
7. ใช้ตัวตนให้เต็มที่เพื่อสร้างอิสรภาพในชีวิต ไม่ใช่เพื่อแค่หาเงิน
8. ตัวตนก็เหมือนความสุข คือต้องเกิดจากข้างในใจ เราต้องปลูกเมล็ดพันธ์ุความสุขไว้ในใจเราให้มาก
9. ego บดบังตัวตนเสมอ วางได้เมื่อไหร่ ตัวตนก็ชัดขึ้น
10. ไม่หยุดเรียนรู้ ลองทำให้มาก ตัวตนเราจะชัดขึ้นผ่านการลองผิดลองถูก เมื่อเจอสิ่งที่ใช่ ค่อยยกระดับกับเรื่องนั้น
การสร้าง การมี และรักษาตัวตนนั้นสำคัญมาก
ไม่มีใครในโลกที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีตัวตนที่ชัดเจน
  • 5
โฆษณา