3 มิ.ย. 2023 เวลา 09:02 • การเมือง
เปิดใจและค่อยๆปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้นตามลำดับ🙂บางเรื่องอาจจะเป็นผลดีกับตัวเรา 💯%
บางเรื่องอาจจะมีผลเสียกับตัวเราซ่อนอยู่ แต่เราก็ต้องเปิดใจให้กว้างและกล้าที่จะพบเจอและก้าวผ่านไปให้ได้
อะไรก็ตามในโลกนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนแปลง นั่นแหละ
คือสิ่งที่เรียกว่า การพัฒนาที่เกิดขึ้นที่แท้จริง
1
โฆษณา