ช่วงนี้มีพยากรณ์ฝนตกเพิ่มแทบทุกจังหวัด เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์จำเป็น ก่อนออกไปนอกบ้านก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้หลักในการจัดสิ่งของเหล่านี้ ให้ยึดตามจำเป็นของแต่ละบุคคล แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกพื้นถนนต่างๆ อาจเสี่ยงต่อการลื่นหกล้มได้ง่าย หรือแม้แต่การซ้อนท้าย รถจักรยานยนตร์ในช่วงหน้าฝน สำหรับคนที่ถือของพะรุงพะรัง ก็จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เลือกอุปกรณ์จำเป็น ก่อนออกไปนอกบ้านในช่วงหน้าฝน โดยเน้นที่ความจำเป็นของแต่ละคนเป็นหลักรวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยรอบบ้าน เพื่อจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการขึ้นรถลงเรือ ด้วยความระมัดระวังช่วงหน้าฝน และการหลีกเลี่ยงพกอุปกรณ์กันฝน ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการลื่นล้มขณะเดินทาง
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #ฤดูฝน #ฝนตก
2 ถูกใจ
909 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา