15 มิ.ย. 2023 เวลา 06:00 • ธุรกิจ

Floating Solar หรือ แผงโซลาร์เซลล์บนน้ำ นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่พัฒนามาเพื่อโลก

แผงโซลาร์เซลล์บนน้ำ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ หรือเรียกว่า Floating Solar
ข้อดีก็คือ ความเย็นของน้ำจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ไม่ร้อน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าการติดตั้งบนพื้นดิน นอกจากนี้ยังช่วยลดการระเหยของน้ำ ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าอีกด้วย
สำหรับโครงการ Floating Solar ของ OR อยู่ที่สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) โดยได้รับความร่วมมือจาก CHPP ที่เชี่ยวชาญในด้านระบบผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย G-Green ใน OR SDG ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ก่อนจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น คือการเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป
#OR #โออาร์โอกาส #EmpoweringAlltowardInclusiveGrowth #เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน
โฆษณา