เพื่อ เรียนรู้ โลกให้แจ่มแจ้ง และสอบให้ผ่าน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก หากสอบไม่ผ่าน ก็ต้องมาเกิดอีก หลายภพหลายชาติ และอาจไม่ได้ เกิดเป็ยมนุษย์อีก ก็ได้ ขึ้นอยู่ กับบาปบุญที่สร้างไว้
พึงดำเนินชีวิตไม่ประมาทเถิดและ หมั่นสร้างบุญไว้บ่อยๆ เนื่องๆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา
1 ถูกใจ
31 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา