คำถาม

คนเราเกิดมาเพื่ออะไร ?
12 มิ.ย. เวลา 14:48 • ความคิดเห็น • 11 คำตอบ
คำตอบ (11)
 • เพื่อ เรียนรู้ โลกให้แจ่มแจ้ง และสอบให้ผ่าน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก หากสอบไม่ผ่าน ก็ต้องมาเกิดอีก หลายภพหลายชาติ และอาจไม่ได้ เกิดเป็ยมนุษย์อีก ก็ได้ ขึ้นอยู่ กับบาปบุญที่สร้างไว้
  พึงดำเนินชีวิตไม่ประมาทเถิดและ หมั่นสร้างบุญไว้บ่อยๆ เนื่องๆ ด้วยทาน ศ...
  • 1
  • เพื่อที่จะให้คุณมีโอกาสในการกำหนดจุดประสงค์ในการเกิดของคุณเองไงครับ
   เมื่อมีโอกาสเกิด ก็ควรใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่า โดยไม่ต้องรีบตัดโอกาสตัวเอง เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่า โอกาสในการมีชีวิตจะถูกความไม่แน่นอนริบไป
   • 1
   • เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเคยถามตัวเองกันทั้งนั้น และจากคำถามนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าให้มนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยการใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้มา เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับตัวเอง โดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่มีอีโก้ ถ้าพยายามหน่อยผมเชื่อว่าทุกคนจะห...
    • 1
    • ชดใช้กรรมและสร้างบุญค่ะ กรรมคือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ คนถึงเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะบุญและกรรมเป็นตัวกำหนด
     • 1
     • เราเกิดมาเพื่อผู้ให้กำเนิดไม่ว่าจะเหตุผลใด. หลังจากนั้นคือการใช้ชีวิต ตามแต่ละคน ตั้งอยู่และรอวันดับ
      • คนเราเกิดมาเพื่อรับรู้ความมีตัวตนของตัวเอง และเพื่อเรียนรู้ตัวตนของตัวเอง ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เราเป็นตัวเรา และเรารู้สึกและรับรู้ถึงการมีตัวตนได้จากอะไร แล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เราเป็นเราขึ้นมา
       เมื่อเรารู้สึกและเข้าใจตัวตนของตนเอง เราจะปฏิบัติต่อสรรพสิ่งเฉกเช่นที่...
       • คนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตครับแล้วแต่ล่ะคนจะใช้ชีวิตเพื่อใครเพื่ออะไรก็แล้วแต่บุคคลคนนั้น
        • คำถามที่ว่า เกิดมาเพื่ออะไร เราก็ต้องทบทวนตัวเอง เราเกิดมาจากไหน อยู่ในท้องแม่ ที่เค้าว่า เลือดสองก้อนผสมกัน มีธาตุสี่มารวมกัน มีน้ำเลือดน้ำหนองเข้าไปหล่อเลี้ยง ให้เลือดสองก้อนมาโต ขึ้นแตกกิ่งก้านขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ครบอาการสามสิบสอง เริ่มขยับเขยื้อน พอหลุดจากท้องแม่ เค้าตอนนี้แ...
         • 1
         • ทำประโยชน์
          ทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่น สังคม
          • 1
          • เพื่อเป็นผู้สร้างและผู้ทำลาย
           • 1