แผงโซลาร์เซลล์บนน้ำ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ หรือเรียกว่า Floating Solar... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา