17 มิ.ย. 2023 เวลา 05:01 • การเมือง
ความจริงของใคร "้Whose Truth"
เชื่อมาตลอด เชื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ครูอาจารย์ ศาสดาองค์ไหนที่ updateองค์ความรู้
ที่พยายามยามพิสูจน์ให้สังคมเชื่อมั่น เชื่อ ชอบ รัก ศรัทธา มาตลอดนั้น
ใครสร้างความจริงและทำให้สิ่งต่างๆ ข้อความ เรื่องราว พิสูจน์ได้ชัดเจนแก่ความเชื่อ
ในสังคม หรือมวลมนุษน์ในสังคมมากยาวนานเท่าใด อันนั้นก็อาจถือได้ว่า ทฤษฎีนั้นยังคงอยู่ ตราบใดที่ยังไม่มี ทฤษฎีใดล้ม คัดง้างหรือพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าไม่เป็นอย่างนั้นได้
ทฤษฎี ความรู้ ความเชื่อนั้นที่เราเชื่อมาตลอดก็จะถูกDisrupt ทำลายหรือบิเเบือนไปตามความเชื่อใหม่ๆ ความเชื่อจึงเกิดขึ้นได้จากความเช่อเก่าต่อยอด หรือความเชื่อใหม่ล้มล้างเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อในความจริงจึงไม่เป็นนิรันดร์ แต่ความจริงยังคงจริง พิสูจน์เท่าใดก็ยังเป็นความจริง ซึ่งความจริงจะถูกความจริงกว่าทับกลบไปแบบ Thuth Expired
ความจริงหมดอายุ เพราะมีความจริงที่ใหม่กว่าทันสมัยกว่าต่อมาๆๆๆและต่อมา
จริงยิ่งกว่าในแนวลึกซึ้งลงไป
วันนี้และทุกวันของคนอย่างเราจึงยังเชื่อว่า ความจริงจะหมดอายุและความจริงใหม่ๆ
จะมีอีกมากมายเท่าที่มีใครสามารถพิสูจน์ ทับแทนได้ "Whose Thuth"
เชื่อเถอะตราบใดที่ยังไม่มีใครทำให้เชื่อใหม่ๆ
แต่อย่าเชื่อ"ผิดๆมาตั้งแต่แรกเลย
อันนั้น ถือว่าปล่อยเวลาไปกลับความเขลา เต็มคาราเบล รับมาก็เช็คตรวจสอบ
กลั่นกรองเสียหน่อย ถามพี่ Goooooooยังพอได้รับรู้บ้างว่าน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อ"
โฆษณา