17 มิ.ย. 2023 เวลา 06:31 • การเมือง
** แค่รับรู้ข้อมูล เป็นคลังความรู้เอาไว้แค่เสวนา แต่ไม่ต้องเชื่อ!
จนกว่าเราจะลงมือปฏิบัติ สัมผัส คลุกคลีกับ "เรื่องบางเรื่อง" แล้วเกิดผลลัพธ์ที่รู้ได้ด้วยตนเอง อาจคือบทสรุปสั้นๆ ว่า "จริง" สำหรับเรานะ แต่ไม่ใช่ว่าต้องจริงสำหรับคนอื่น
2
เพราะว่าชีวิตแต่ละคน ก้าวไปด้วยหลายองค์ประกอบ ทั้งกำลัง.. พลัง.. (ของตน) สภาพแวดล้อมบริบทรอบตัว จะผลักให้ไปข้างหน้า ผลักให้ล้มลง หรือถูกทำลายข้อเท็จจริง ทำให้การเข้าถึงความจริงต่างกัน
😊❤🙏
โฆษณา