18 มิ.ย. 2023 เวลา 01:07 • ความคิดเห็น
การอธิษฐานเป็นการทำงานกับข้างในของตัวเอง
ให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องที่ร้องขอและมันก็ทำการ
ดึงดูดเรื่องที่เราร้องขอให้เกิดขึ้นกับเราค่ะ
โฆษณา