18 มิ.ย. 2023 เวลา 02:31 • การเมือง
ความจริง กับ ความเชื่อ
เพราะความจริงหรือ ไม่จริง มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเราเองทุกคน
ความจริงจะศักดิ์สิทธิ์เสมอ ถ้าเรายอมรับในความจริงได้
และตรงกันข้าม ความจริงอาจเป็นเรื่องหลอกลวง ถ้าเรายอมรับมันไม่ได้
โฆษณา